hero-financni-podpora

Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme vybrat vhodnou finanční podporu.

Finanční podpora

(11)
Filtry – podle žadatele

NPO BROWNFIELDY

K revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) ve vlastní obcí a krajů pro jiné než hospodářské využití. Podporují se stavby určené pro občanskou vybavenost např. v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a další.

Více info

BROWNFIELDY (AKTUÁLNĚ UZAVŘENO)

K revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) ve vlastní obcí a krajů pro jiné než hospodářské využití. Podporují se stavby určené pro občanskou vybavenost např. v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a další.

Více info

SMART PARKS FOR THE FUTURE

Na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury, regeneraci brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou.

Více info

MODERNIZAČNÍ FOND

Na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie a ke snížení emisí do ovzduší.

Více info

NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA – VEŘEJNÝ SEKTOR

Městům, obcím a krajům poskytuje financování a poradenství spojené s přípravou infrastrukturních projektů. Podporuje udržitelné projekty z oblasti dopravy, životního prostředí, rozvoje měst a obcí a energetiky.

Více info

PPP PROJEKTY

Představují formu spolupráce veřejného a soukromého sektoru, kterou je možné využít při celé řadě investičních projektů, jejíchž podstatou je zajištění veřejné infrastruktury nebo služby.

Více info
Brownfieldy

Pokud máte jakékoliv otázky, ozvěte se nám.