Zpět na přehled finančních podpor

SMART PARKS FOR THE FUTURE

MPO

Cíl programu

K čemu je podpora určena: na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury, regeneraci brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou (pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci = hospodářsky slabé regiony).

Program je určen pro projekty, jejichž cílem je rozvoj či vybudování infrastruktury pro předem konkrétně neurčeného uživatele nemovitosti (investora, firmu) z povolených oborů podnikatelských činností. Tato infrastruktura je budoucím uživatelům nabídnuta k prodeji či pronájmu za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek. 

Dotaci lze využít také na přípravu území (tj. výkup nemovitostí, projektovou přípravu a projektovou dokumentaci, odstranění nevyužitelných staveb a méně závažných ekologických zátěží). Dále je podporováno budování modrozelené infastruktury, zlepšení dopravy v průmyslových parcích pomocí smart řešení či rozvoj vysokokapacitního internetu.

Kdo může o dotaci žádat: obce, města či kraje 

Kdy je možné o dotaci žádat: realizace programu probíhá v letech 2020–2026, žádosti o podporu je možné podávat kontinuálně.

Garant programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zprostředkující subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příklady projektů:

  • Výstavba nového podnikatelského parku na místě bývalého zemědělského družstva (regenerace brownfieldu)
  • Modernizace stávajícího podnikatelského parku a zavedení prvků modrozelené infastruktury pro snížení negativních klimatických dopadů
Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org