Zpět na přehled finančních podpor

REGENERACE BROWNFIELDU PRO PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ

MPO

Cíl programu

K čemu je podpora určena: k podpoře projektů ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Program umožňuje realizaci multifunkčních projektů, kde bude převažující podnikatelské využití částečně doplněno nepodnikatelským využitím (občanská vybavenost) včetně výstavby obecních bytů. Realizace projektů musí být dokončena do konce roku 2025.

Maximálně strop podpory je 80 milionů korun na jeden projekt. Maximální výše dotace je 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Kdo může o dotaci žádat: kraje, obce, města i městské části z celé ČR.

Kdy je možné o dotaci žádat: příjem žádostí do průběžné výzvy probíhá od 13.7.2023 až do vyčerpání alokace ve výši 160 milionů korun.

Garant programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu. Program je financován z Národního plánu obnovy a národních zdrojů.

Zprostředkující subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Program je financován prostřednictvím Národního plánu obnovy, který čerpá finanční prostředky z Evropské unie, z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost.  

Příklady projektů: 

  • Regenerace nevyužitého areálu bývalého pivovaru (pivovar Litoměřice)
  • Vytvoření kapacit pro drobné podnikatele a živnostníky (Podnikatelský inkubátor Dům na rohu Valašské Klobouky)
  • Výstavba areálu technických služeb Obrnice
Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org