Vstup do Národní databáze brownfieldů v ČR

Databáze je rozdělena na veřejnou a neveřejnou část. Prostřednictvím veřejné části jsou brownfieldy nabízeny jako investiční příležitost. Neveřejná část slouží k evidenci brownfieldových lokalit ucházejících se o různé formy veřejné podpory anebo pro statistické účely a tvorbu analýz.


MANUÁL PRO ZAPSÁNÍ BROWNFIELDU

Potřebujete zapsat objekt do databáze brownfieldů?
Zde najdete všechny potřebné informace a možnost zapsat váš objekt.

Otevřít manuál
grid-item-database