Zpět na přehled finančních podpor

PPP PROJEKTY

CI

Cíl programu

PPP je obecně užívanou zkratkou z anglického výrazu Public Private Partnership, v českém ekvivalentu Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Podstatou PPP projektů je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem, obvykle trvající 15 až 30 let, o zajištění veřejné infrastruktury nebo služby, ve které soukromý partner nese významné riziko a odpovědnost za řízení projektu a jeho odměna je přímo spojena s jeho výkonem. Veřejný sektor získává odborné kompetence bez ztráty vlastnictví a kontroly nad veřejnou službou.

PPP nemá právní význam a lze jej použít k popisu široké škály modelů spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Počínaje výstavbovou metodou Design-Build („navrhni a postav“) až po plně licencované nebo regulované poskytovatele služeb. 

PPP projekty mohou být realizovány také na brownfieldových lokalitách. Ne každý projekt je však pro PPP vhodný, proto je dobré držet se osvědčené praxe a typově vyzkoušených projektů. PPP je vhodné zejména pro větší a technicky komplexnější projekty, u kterých veřejným zadavatelům chybí dostatečné praktické a odborné zkušenosti projekt manažersky uřídit. Případně soukromý sektor vykazuje lepší schopnosti zajistit určitou službu.

Typově vhodné projekty pro PPP v kompetenci krajů a municipalit.

  • Domovy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem
  • Dostupné bydlení
  • Nemocnice a polikliniky
  • Školy, univerzitní kampusy a ubytovací zařízení
  • Parkovací domy a řešení systému městského parkování
  • Zajištění flotily vlakových souprav nebo autobusů a trolejbusů
  • Výstavba nebo rekonstrukce a údržba sítě krajských silnic
  • Vodohospodářská infrastruktura, čističky vod, teplárny a utility
  • Administrativní budovy

Agentura CzechInvest provádí základní posouzení vhodnosti projektu pro realizaci PPP včetně doporučení dalšího postupu přípravných prací.  

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org