Zpět na přehled finančních podpor

BROWNFIELDY (AKTUÁLNĚ UZAVŘENO)

MMR

Cíl programu

K čemu je podpora určena: k revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) pro jiné než hospodářské využití, tj. občanská vybavenost či park. V rámci realizace projektu je možné provést demolice, opravy, stavební úpravy či přístavby objektů včetně úprav okolního terénu a zeleně. Zároveň je možné hradit vybudování inženýrských sítí, účelových komunikací a chodníků nebo pořízení městského mobiliáře.

Podporu lze použít také na koupi brownfieldu, který má být revitalizován, nebo jeho části. Program umožňuje kombinovat dotaci s bezúročným úvěrem na dofinancování projektu až do 90 % nákladů projektu, přičemž úvěr i dotaci lze získat i samostatně. Výrazně bodově zvýhodněny jsou menší projekty do 5 mil. Kč (celkové náklady na revitalizaci) často ve vlastnictví velmi malých obcí, které nemohou žádat o podporu v Národním plánu obnovy. Na úkor rekonstrukcí je také bonifikována demolice a nová výstavba. 

Kdo může o dotaci žádat: města, obce i kraje z celé ČR.

Kdy je možné o dotaci žádat: lhůta pro doručení žádosti byla ukončena dne 31. října 2022. Probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu.

Garant programu: Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Zprostředkující subjekt: Státní fond podpory investic (SFPI).

Příklady projektů: 

  • Rekonstrukce kulturního domu včetně vytvoření kapacit komunitního centra pro setkávání místních spolků, seniorů apod. 
  • Demolice objektů bývalých obecních skladů a přeměna lokality na veřejnou zeleň
Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org