Zpět na přehled finančních podpor

NPO BROWNFIELDY

MMR

Cíl programu

K čemu je podpora určena: k revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) pro jiné než hospodářské využití – typicky pro občanskou vybavenost. Tím se rozumí stavby určené pro vzdělávání, kulturu, sport, společenské účely, sociální nebo zdravotní služby a další. Realizace všech projektů musí být dokončena do konce roku 2025. V rámci programu jsou vyhlašovány samostatné výzvy:

  • Rekonstrukce staveb – velké projekty (30 – 500 mil. Kč) – výzva uzavřena
  • Demolice a výstavba – velké projekty (30 – 500 mil. Kč) – výzva uzavřena
  • Rekonstrukce staveb – malé projekty (3 – 30 mil. Kč) – výzva uzavřena
  • Demolice a vytvoření přírodního úložiště uhlíku – příjem žádostí od 2.5.2024 do 31.5.2024, alokace 200 000 000 Kč

Kdo může o dotaci žádat: města, obce i kraje z celé ČR, právnické osoby.

Garant programu: Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zprostředkující subjekt: Státní fond podpory investic (SFPI).

Program je financován prostřednictvím Národního plánu obnovy, který čerpá finanční prostředky z Evropské unie, z tzv. Nástroj pro oživení a odolnost.  

Příklady projektů:

  • Rekonstrukce objektu pro účely občanské vybavenosti (kulturní dům, knihovna, hasičská zbrojnice, škola aj.)
  • Demolice starého objektu a výstavba nové budovy pro nepodnikatelské využití.
Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org