Zpět na přehled finančních podpor

Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU

MMR

Cíl programu

K čemu je podpora určena: k přípravě investičních projektů ve veřejném sektoru. Cílem je pomoct obcím připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele. Program podpoří mimo jiné projekty, které počítají s využitím inovativních finančních nástrojů (vč. PPP). Dotace bude poskytována například na pořízení projektové dokumentace ve všech fázích projektu (DUR, DSP, DUSP), na vypracování znaleckých posudků, studií proveditelnosti, dokumentace pro zadání veřejné zakázky, expertní nebo právní služby a další přípravné práce. Aktuálně jsou otevřeny 4 dotační výzvy.

  • 1. výzva – dostupné a udržitelné nájemní bydlení. Dotace se vztahuje výhradně na projekty sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory pro komerční účely, ty mohou tvořit pouze pětinu celkové podlahové plochy. Alokace výzvy 150 mil. Kč. Žádosti jsou přijímány od 20.11.2023 do 30.4.2024.
  • 2. výzva – příprava velkých projektů. Dotace se vztahuje na projekty v oblasti Smart Cities, posilování odolnosti krajiny (vč. regenerace BF za účelem vzniku přírodního úložiště uhlíku nebo veřejného prostoru), rekonstrukce veřejných budov a bytových domů, výstavby či rekonstrukce škol, zdravotnických zařízení, kulturních a sportovních center aj. Dotace od 7,5 mil. do 35 mil. Kč. Alokace výzvy 500 mil. Kč. Žádosti jsou přijímány od 22.2.2024 do 31.5.2024.
  • 3. výzva – příprava malých projektů. Podporovány jsou obdobné aktivity jako u velkých projektů (viz výše). Dotace od 250 tis. do 7,5 mil. Kč. Alokace výzvy 300 mil. Kč. Žádosti jsou přijímány od 29.2.2024 do 29.11.2024.
  • 4. výzva – podpora malých projektů již předložených do výzev. Dotace se vztahuje na přípravu malých projektů, které jsou již připraveny k realizaci a zároveň podaly žádost o podporu (dotaci, zvýhodněný úvěr) v rámci jiných dotačních programů. Podmínkou je, že přípravné práce jsou v těchto programech neuznatelným výdajem. Nelze podpořit přípravu díla, jehož realizace již byla ukončena. Dotace od 150 tis. do 2,5 mil. Kč. Alokace výzvy 70 mil. Kč. Žádosti jsou přijímány od 27.2.2024 do 31.5.2024.

Kdo může o dotaci žádat: města, obce i kraje a jimi zřízené organizace.

Kdy je možné o dotaci žádat: termíny uvedeny u konkrétních výzev. Realizace všech projektů musí být ukončena nejpozději do 1. června 2026.

Garant programu: Ministerstvo pro místní rozvoj.

Program je financován prostřednictvím Národního plánu obnovy, který čerpá finanční prostředky z Evropské unie, z tzv. Nástroj pro oživení a odolnost.  

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org