Zpět na přehled finančních podpor

OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

MZP

Cíl programu

K čemu je podpora určená: k pomoci regionům závislým na uhelném průmyslu k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. Podpora směřuje do konkrétně vymezeného území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje zasaženého těžbou hnědého či černého uhlí. Zde je možné získat podporu na široké spektrum aktivit spadajících do vymezených oblastí podpory:

  • Podnikání, výzkum a vývoj, čistá energie, digitální inovace, obnova území, oběhové hospodářství, lidé a dovednosti.

Kdo může o dotaci žádat: veřejný sektor (obce, kraje, univerzity, veřejné instituce, nevládní organizace) i soukromý sektor (malé a střední podniky, velké podniky).

Regionální informace k programu jsou dostupné zde:

Kdy je možné o dotaci žádat: viz nabídka dotací OPST. Brownfieldy jsou podporovány například v těchto oblastech:

  • Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport rekreace (zahrnuje podporu regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem tj. školy, zdravotnická zařízení, veřejná prostranství aj.). Výzva č. 39, 40 a 41.
  • Koncepce a příprava projektů (příprava studií proveditelnosti a projektové dokumentace). Výzva č. 22, 23 a 24.

Garant programu: Ministerstvo životního prostředí.

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí. 

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org