Zpět na přehled finančních podpor

MODERNIZAČNÍ FOND

MZP

Cíl programu

K čemu je dotace určená: na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie a ke snížení emisí do ovzduší. Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k úspoře energií – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren či větrníků.

Program RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice poskytuje podporu na instalaci fotovoltaických elektráren (FVE). Podpořené solární parky by měly vznikat převážně na brownfieldech, proto při hodnocení žádosti o dotaci v soutěžní výzvě na FVE nad 1 MW jsou projekty realizované v brownfieldových lokalitách bonifikovány.

Kdo může o dotaci žádat: široké spektrum žadatelů: zástupci veřejného i soukromého sektoru, obce, města, samosprávy, malé i velké podniky, fyzické osoby (dle podmínek konkrétní výzvy).

Kdy je možné o dotaci žádat: žádosti o podporu jsou aktuálně přijímány např. v těchto výzvách:

  • ENERGov č. 1/2023 – Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy (do 29.2.2024)
  • ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov (do 29.2.2024)

Garant programu: Ministerstvo životního prostředí.

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí.

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org