Zpět na přehled finančních podpor

NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA – VEŘEJNÝ SEKTOR

Cíl programu

K čemu je podpora určena: Národní rozvojová banka poskytuje nejen financování, ale také poradenství spojené s přípravou infrastrukturních projektů. Financování je poskytované zejména formou úvěrů a záruk. V rámci infrastruktury související se zlepšením životních podmínek ve městech a obcích jsou aktuálně financovány tyto typy projektů:

  • Veřejné sociální a dostupné nájemní bydlení
  • Mateřské a základní školy, ZUŠ, univerzity
  • Kulturní i sportovní zařízení  
  • Pečovatelské domy se soc. službou, domy pro seniory, zdravotnická zařízení
  • Rozvoj průmyslových areálů (zasíťování, rozvoj brownfieldů a industriálních parků)
  • Veřejné osvětlení, dálkové vytápění 
  • Budovy veřejné správy a komunitní centra

NRB dále pomáhá financovat také udržitelné projekty z oblasti životního prostředí nebo z dopravy. V případě rozsáhlých infrastrukturních projektů je možné do financování zapojit i soukromé zdroje prostřednictvím Národního rozvojového fondu. 

Poradenství je možné využít jak v oblasti projektového financování, tak pro posouzení projektu z hlediska návratnosti a nalezení vhodného způsobu financování.

Pro realizaci energetických úspor je k dispozici program ELENA. Ten nabízí komplexní pomoc s přípravou energeticky úsporného projektu řešeného formou EPC. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. 

Kdo může využít služby NRB: kraje, města, obce a další veřejní zadavatelé z celé České republiky.  

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org