Zpět na přehled finančních podpor

NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA – VEŘEJNÝ SEKTOR

NRB

Cíl programu

K čemu je podpora určena: Národní rozvojová banka přináší veřejnému sektoru financování a poradenství při přípravě investičních projektů.

Financování je poskytováno zejména formou úvěrů a záruk. V rámci zlepšení životních podmínek ve městech a obcích jsou aktuálně financovány projekty z těchto oblastí:

Města a obce ze strukturálně postižených krajů (ÚK, MSK, KVK) mají možnost získat Úvěr s dotací Evropské komise. Úvěrový nástroj je zaměřený na investice ve veřejném sektoru, případně investice společností, které zajištují služby veřejného zájmu. Výše úvěru je v rozmezí 25 až 306 mil. Kč a může pokrýt až 50 % projektových nákladů. Dotace EK může být až 25 % z výše úvěru.

Municipality na území celé ČR (s výjimkou Prahy a statutárních měst) mohou čerpat Úvěr z Regionálního rozvojového fondu. Úvěr ve výši do 30 mil. Kč může pokrýt až 100 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu.

V případě rozsáhlých infrastrukturních projektů je možné do financování zapojit i soukromé zdroje prostřednictvím Národního rozvojového fondu. 

Poradenství pro veřejný sektor se týká oblasti energetických úspor, projektového financování a také posouzení investičních záměrů z hlediska návratnosti a volby vhodného způsobu financování.

Pro realizaci energetických úspor je k dispozici program ELENA. Ten nabízí komplexní pomoc s přípravou energeticky úsporného projektu řešeného formou EPC. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. 

Kdo může využít služby NRB: kraje, města, obce a další veřejní zadavatelé z celé České republiky.  

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org