V současné době Agentura CzechInvest spravuje dvě databáze, týkající se brownfieldů

  • 1) Národní databáze brownfieldů
  • 2) Databáze nemovitostí pro potřeby OPPIK

1) Národní databáze brownfieldů

Do veřejné části Národní databáze brownfieldů si majitelé registrují brownfieldy za účelem jejich prodeje/ pronájmu, přes tlačítko „vložit nový brownfield“ dole na této stránce.

Při vkládání brownfieldů do je potřeba vyplnit podrobně celý dotazník, aby případný zájemce o koupi/ pronájem měl, co nejvíce informací pro svoje rozhodování. Po registraci lokality bude v řádu několika pracovních dní provedena kontrola vložených údajů. V případě, že informace k registrované lokalitě budou dostačující a brownfield bude v souladu s definicí brownfieldů dle CzechInvestu (viz. Definice Brownfieldu) bude lokalita zaregistrována a majitel bude informován prostřednictvím emailu. Součástí registrace je Souhlas se zveřejněním na jehož základě bude dotyčný brownfield publikován na na webových stránkách www.brownfieldy.cz.

2) Databáze nemovitostí pro potřeby OPPIK

Pro vkládání nemovitostí do databáze nemovitostí pro účely dotací z OP PIK pokračujte prosím zde - brownfieldy-dotace.czechinvest.org. Na těchto stránkách naleznete i podrobný manuál pro registraci nemovitosti pro potřeby OP PIK. Informace obsažené v manuálu, tak i na webových stránkách brownfieldy-dotace.czechinvest.org vycházejí z podmínek Výzvy II. Programu Nemovitosti. Jedná se o neveřejnou databázi.

V současné chvíli je již uzavřeno přijímání předběžných žádostí pro tyto Výzvy. Předpokládaný termín vyhlášení další Výzvy je plánován na leden 2018.


Definice brownfieldu

„Brownfield definujeme jako nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívána, zanedbána a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.“

Vložení Brownfieldu

Přístup je omezen pouze na registrované uživatele portálu Národní databáze brownfieldů, přihlašte se prosím pomocí formuláře v pravém horním rohu, nebo se zaregistrujte.


Úvodní stránka Seznam vložených brownfieldů