Zpět na přehled aktualit
Akce |

Hackathon ve Dvoře Králové přinesl nové nápady na využití městských budov k podpoře podnikání

Hackathon Dvůr Králové nad Labem

Snaha zvýšit atraktivitu města Dvůr Králové nad Labem pro mladé lidi, podnikatele i aktivní občany a také zlepšit socioekonomickou situaci v regionu. Taková byla témata vůbec prvního soutěžního hackathonu, který se v pátek 23. února 2024 konal v Hankově domě. Akci upořádalo město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Královéhradeckým krajem. Do soutěže se přihlásilo celkem pět týmů, z toho tři studentské, které měly již s předstihem na výběr z několika lokalit, do kterých mohly své projekty a aktivity zasadit.

Hackathon ve Dvoře Králové odstartoval úvodními prezentacemi, jejichž cílem bylo seznámit týmy s demografickými daty o městě a také představit různé přístupy k podpoře podnikání, které již úspěšně fungují v jiných regionech. Poté se týmy pustily do bezmála šestihodinové práce s cílem vytvořit vlastní projekt nebo návrh, jak pomoci městu v oblasti podpory podnikání a podnikavosti. Po celý den jim byli k ruce zkušení mentoři z různých oblastí.

Na základě posouzení odborné poroty se vítězem hackathonu stal jeden z týmů královédvorského gymnázia s návrhem přebudovat areál Městských vodovodů a kanalizací na multikulturní dům, kde by se nacházely kanceláře a provozovny pro začínající podnikatele a také multifunkční sál pro pořádání sportovních a kulturních akcí se zapojením dalších podnikatelů ve městě. Účastníci hackathonu si mezi sebou rozdělili finanční odměnu v celkové hodnotě 31 tisíc koruna a další drobné ceny, které věnovali Královéhradecký kraj a agentura CzechInvest.

„I s ohledem na omezený čas, který měly jednotlivé týmy na zpracování svých nápadů, je v nich obdivuhodné množství myšlenek, které bychom mohli v budoucnu realizovat. Nicméně z tohoto pohledu jsou pro rozvoj města podnětné všechny představené projekty,“ poznamenal starosta Jan Jarolím, který hodnotil královédvorský hackathon jako velmi úspěšný. „Akce splnila přesně to, co jsme očekávali, získali jsme první podněty, které mohou vést k investicím ve vybraných lokalitách, případně tyto lokality pozměnit. I proto jsem přesvědčen, že to nebyl poslední soutěžní hackathon, ale že další budou ve Dvoře Králové nad Labem následovat,“ dodal Jarolím.

Hackathon je akce podobná soutěži, při které se řešitelské týmy složené z odborníků i zástupců veřejnosti snaží hledat řešení předem určeného problému. Délka hackathonu závisí na charakteru zadané výzvy a obvykle se pohybuje v rozmezí 8 až 48 hodin. Motivací pro tým je zpravidla vypsaná odměna, nebo možnost podílet se na realizaci výsledného projektu. Koncept původně využívaný v IT oblasti pro řešení softwarových projektů se dnes ukazuje jako velice funkční i při rozvoji lokální ekonomiky. Prostřednictvím hackathonu lze řešit téměř jakékoliv obecní či krajské problémy, a proto může pomoct také při hledání nového využití pro brownfieldy a další obecní nemovitosti.      

Podrobnosti o průběhu královedvorského hackathonu najdete v tiskové zprávě.

Zdroj: MUDK, CzechInvest

Podobné články