Zpět na přehled aktualit
Akce, Aktuality |

Absence kvalitního a udržitelného bydlení limituje rozvoj našich měst, zaznívalo na konferenci ve Valašských Kloboukách

20230914_101745

Podnikatelský inkubátor Dům na rohu ve Valašských Kloboukách hostil ve čtvrtek 14.září první ročník unikátní konference, jejímž ústředním tématem bylo udržitelné bydlení. Pestrý program nabídl inspirativní pohled na možnosti ekonomicko-urbanistického rozvoje sídel nejen v České republice. 

Konference o udržitelném bydlení nemohla začít ničím jiným než tématem využití brownfieldů. Brownfieldy jsou pro mnoho obcí a měst klíčovými plochami budoucího rozvoje. Často se nacházejí v intravilánu a umožňují tak zahušťování městské zástavby, což jde ruku v ruce s principy udržitelného rozvoje sídel. „Na začátku je ale vždy potřeba zvážit potenciál každé lokality a najít pro ni optimální využití. Podobně jako to udělalo město Valašské Klobouky, když si nechalo zpracovat Ekonomicko-urbanistickou studii svého území. Ta jim pomáhá využít každou plochu co nejefektivněji a najít pro ni vhodného investora či developera. Tento přístup proto rádi uvádíme jako příklad dobré praxe,“ říká Radovan Baloun, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace agentury CzechInvest, která byla partnerem konference Udržitelné bydlení.  

„Rozvoj Klobouků aktuálně nelimituje nejvíc absence dálnice, ale absence kvalitního bydlení. Chceme udržet mladé lidi, aby neodcházeli nejen do velkých měst, ale také do okolních vesnic, kde chtějí stavět rodinné domy. Přinášejí si tam ale městský způsob života se všemi jeho požadavky. Tento negativní proces suburbanizace pak vede k rozpínání obcí do krajiny, navyšování dopravy, oslabování ekonomické funkce městských center a celkově k životu na periferiích. Proto za základ udržitelné sídelní struktury státu považuji města se statutem ORP (obec s rozšířenou působností), jako jsou právě Valašské Klobouky, kde by se měl rozvíjet bytový fond ve vazbě na využití potenciálu každé lokality,“ uvedl Petr Kozel, ředitel Valašskoklobouckého podnikatelského centra, které bylo hlavním organizátorem akce.

Jeho snahou bylo přivést na jedno místo odborníky z akademické sféry i z podnikatelského sektoru, aby společně diskutovali nad tím, co znamená udržitelný urbanismus a jak lze společně hledat cesty k jeho dosažení. Konference také ukázala, že města mají již dnes v rukou řadu efektivních nástrojů, které jim pomáhají při vyjednávání s developery nebo při rozhodování o tom, které plochy zastavět a jak tato investice zatíží městskou pokladnu.

Vedle toho ale stále existují systémové bariéry i spousta nových výzev, se kterými je nutné při plánování rozvojových projektů počítat. Jde například o problematiku stavebního zákona, rozpočtové určení daní, nové energetické požadavky na budovy v souvislosti s ESG a adaptací na změny klimatu, ale také demografické a socioekonomické změny ve společnosti.   

„Trvale udržitelné bydlení není možné bez změny myšlení lidí tzv. restartu myšlení. Nejedná se o technologie, ale o nové úhly pohledů, o nové jednoduché přístupy k našemu životu“, vysvětluje architekt Tomáš Pavlovský, garant bakalářského stupně studia oboru ARC FAST VUT v Brně.   

Pozornost byla věnována také dřevostavbám, modulárním stavbám a dalším inovativním způsobům udržitelné výstavby. Doprovodný program pozval účastníky k prohlídce nové budovy společnosti Kloboucká lesní, která v sobě propojuje potenciál udržitelného stavění s nejmodernějšími technologiemi.  

Mezi účastníky akce nechyběli starostové a zastupitelé obcí, architekti, stavební projektanti, regionální firmy a developeři anebo studenti se zájmem o soudobé trendy ve výstavbě. Záštitu nad akcí převzal děkan Fakulty stavební VUT v Brně pan prof. Ing. Rostislav Drochytka, Csc., MBA, dr.h.c. Pilotní první ročník ukázal, že diskuze nad tématem udržitelného rozvoje našich měst je více než potřebná. Organizátoři již uvažují o druhém ročníku, který by se v návaznosti na výsledky konference zaměřil zejména na příspěvky z oblasti minimalistického bydlení v kontextu trvalé udržitelnosti.

Reportáž z konference ke shlédnutí zde

Prezentace z konference jsou ke stažení zde

Podobné články