final_czech_invest_klobouky_-20220912-13-1

Podnikatelský inkubátor Dům na rohu Valašské Klobouky

pin Valašské Klobouky
| Podnikání

Úvodní popis projektu

Objekt zvaný „Dům na rohu“ byl nikdy nedokončenou stavbou původně určenou pro polyfunkční dům. Cílem projektu byla revitalizace objektu a souvisejících ploch v inspirativní podnikatelské prostředí s kavárnou a bistrem, kancelářemi i multifunkčním prostorem pro veřejnost zahrnujícím pobytovou terasu. Dům na rohu funguje v režimu podnikatelského inkubátoru a disponuje 16 kancelářemi pro inovativní firmy z regionu. Zaměřením dosavadních nájemců se profiluje jako centrum řemesel, služeb a kreativního průmyslů.

Kompletní rekonstrukce objektu trvala přibližně dva roky a zahrnovala demolicí části střešní konstrukce a krovů, některých vnitřních příček a dále všech dveří, okenních výplní a dalších součástí stavby, které byly v havarijním stavu. Následně se přikročilo k posílení základů, celkové hydroizolaci a chemické injektáži proti pronikání vlhkosti. Bylo provedeno zateplení a fasáda. V interiéru vyrostlo nové schodiště i výtahová šachta a mezi 3. a 4. podlažím byl staticky posílen strop. Dům byl napojen na veškeré inženýrské sítě a dostal novou elektroinstalaci a zdravotechniku.

Město Valašské Klobouky projekt realizovalo díky podpoře Ministerstva průmyslu. Dotace z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů pokryla asi 78 % nákladů projektu.

Základní info

 • Lokalita
 • Investor
  Město Valašské Klobouky
 • Návrh
 • Investiční náklady
  Celkem: 27 000 000 Kč Dotace: 21 000 000 Kč Zdroje města: 6 000 000 Kč
 • Využití
  Podnikání
 • Vize
  03.04.2017
 • Stavební povolení
  26.03.2019
 • Zahájení realizace/stavby
  08.06.2020
 • Otevření
  12.04.2022

Další realizace