final_czech_invest_pivovar-litomerice-a-20230215-53

Pivovar Litoměřice

pin Litoměřice
| Podnikání

Úvodní popis projektu

Pivovar v Litoměřicích byl postaven v roce 1739. V roce 2002 byla výroba piva ukončena, prostory nebyly dále využívány a chátraly. V roce 2004 koupilo město Litoměřice objekt lahvárny a později vykoupilo i zbytek areálu s cílem zabránit jeho nevhodnému využití nebo rozprodeji po částech a vrátit do pivovaru nový život.

Vzhledech k finanční náročnosti je revitalizace areálu o celkové rozloze cca 0,27 ha řešena postupně. První fáze se týkala budovy A (bývalé lahvárny), kde byla provedena rekonstrukce, stavební úpravy a přípojky technické infrastruktury čímž vznikly prostory minipivovaru (varna, šrotovna, zázemí pro zaměstnance, sklad, vodní hospodářství a kotelna). Samotná rekonstrukce probíhala od ledna do prosince 2019 a město na ní čerpalo dotaci z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů Ministerstva průmyslu a obchodu. Město Litoměřice následně pronajalo opravený pivovar rodinnému podniku Hutárových, který zde po 18 letech obnovil tradici vaření piva.

V roce 2022 město Litoměřice zahájilo další etapu revitalizace areálu, opět s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Stavební práce byly zahájeny počátkem května 2022 a dokončení díla je plánováno na říjen roku 2024.

Základní info

 • Lokalita
 • Investor
  Město Litoměřice
 • Návrh
 • Investiční náklady
  Celkem: 22 450 000 Kč Dotace: 11 475 000 Kč Zdroje města: 10 975 000 Kč
 • Využití
  Podnikání
 • Vize
  01.05.2014
 • Stavební povolení
  01.07.2015
 • Zahájení realizace/stavby
  01.01.2019
 • Otevření
  01.01.2020

Další realizace