Zpět na přehled aktualit
Aktuality |

MPO splňuje podmínky Národního plánu obnovy – dotaci získá 25 brownfieldů

Vizualizace_2

Když Ministerstvo průmyslu a obchodu spouštělo v červnu 2022 výzvu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, stanovilo si několik cílů, které jsou nezbytné pro splnění podmínek Národního plánu obnovy. Velký zájem obcí předčil očekávání resortu a zásadní milníky jsou již dnes splněny na více než 100 %.

Jedním z klíčových cílů bylo 20 připravených projektů, které MPO muselo do konce roku 2023 vybrat. Žádost o podporu podalo celkem 44 projektů a ke konci loňského roku bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 25 záměrů, čímž došlo ke splnění cíle na 125 %. Celkové náklady podpořených projektů přesahují hodnotu 2 miliardy korun.

Obestavěný prostor regenerovaných brownfieldů se tak z původního cíle 70 000 m3 významně navýšil a milník je nyní splněn dokonce na 166 %. Momentálně je v realizaci přibližně jedna třetina projektů a další postupně zahajují stavební práce. První úspěšně dokončenou revitalizací brownfieldu z Národní plánu obnovy byla přestavba bývalé sokolovny ve Valči na Vysočině.

Poslední tři obce, které na konci roku 2023 získaly příslib dotace z navazující VI. výzvy programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, byly Hrotovice (VYS), Únanov (JHM) a Jindřichův Hradec (JHČ). Ve všech třech případech se jedná o projekty typu demolice a výstavba nových budov. Díky těmto třem záměrům, došlo k naplnění alokace výzvy tohoto programu. Další dva projekty má MPO ještě v zásobníku. 

Regenerované brownfieldy poslouží občanské vybavenosti – vzniknou multifunkční objekty pro kulturu i podnikání

HROTOVICE

Cílem projektu je výstavba nové společenské budovy na místě brownfieldu v centru obce Hrotovice. V lokalitě se dříve nacházela budova bývalé sokolovny, kluziště a také skladovací prostory. Vzhledem k značnému poškození a přítomnosti nebezpečných materiálů (azbest), byly objety odstraněny. Stavba nového společenského domu naváže na již vybudované víceúčelové hřiště, které slouží místním sportovním klubům i široké veřejnosti. V novém objektu vznikne víceúčelový sál s jevištěm a nezbytným zázemím pro účinkující i catering. Navrženy jsou také kanceláře, klubovny či šatny, které obec nabídne k pronájmu. Vybudováno bude také nové parkoviště pro návštěvníky, které obec financuje z vlastních zdrojů.

  • Celkové náklady:                          150 620 489 Kč
  • Získaná dotace:                             70 000 000 Kč

JINDŘICHŮV HRADEC

Předmětem projektu je regenerace brownfieldu ve vesnici Buk, která je místní částí Jindřichova Hradce. Původně stála na pozemcích hospoda se společenským sálem a tvořila základ společenského života místních obyvatel. V důsledku stáří se budova ocitla v havarijním stavu a staticky nestabilní, proto muselo dojít k její urychlené demolici. Cílem projektu je vyčištění pozemku po bývalém objektu a výstavba multifunkčního domu. V přízemí je navržena restaurace se sálem a zázemím malého gastro provozu. Součástí objektu bude také dvojgaráž pro místní dobrovolný záchranný hasičský sbor. Druhé nadzemní podlaží bude využito pro účely krátkodobého ubytování (apartmány).

  • Celkové náklady projektu:          28 104 370 Kč
  • Získaná dotace:                             8 000 000 Kč

ÚNANOV

Projekt je zaměřen na revitalizaci brownfieldu v centru obce Únanov, v rámci které dojde k demolici stávající zemědělské usedlosti. Ta již dlouhá léta bez využití chátrá a svým špatným technickým stavem ohrožuje místní obyvatele. Proto se obec rozhodla prostory revitalizovat a využít především pro podnikatelské účely. Na místě brownfieldu je navržena výstavba 4 objektů, které tvoří jeden funkční celek a jsou doplněny venkovním prostranstvím se zelení. Ten bude sloužit jako náves. Uvnitř objektů vznikne prostor pro obecní knihovnu, služby a také společenský sál k pronájmu.

  • Celkové náklady projektu:          56 025 338 Kč
  • Získaná dotace:                             16 062 285 Kč

Zdroj: MPO, CzechInvest

Logo MPO (13.229 x 9 cm)

CS Financováno Evropskou unií_POS

NPO_ořez

Podobné články