IMG_20220811_100400

Konírna a prostory pivovaru ve Valči

pin Valeč (KV)
| Podnikání

Úvodní popis projektu

Výroba piva v objektech valečského pivovaru byla ukončena v roce 1932 po převzetí areálu konkurenčním pivovarem. Poté areál sloužil pro skladování a posledních několik desítek let nebyl nikterak udržován. Hlavní budova pivovaru s varnou byla zbourána v 50. letech a z bývalého areálu se zachovala především budova spilky a konírny. Pro obnovu objektu spilky se obci podařilo získat soukromého investora. Přestože má Valeč pouze necelých 400 obyvatel včetně přilehlých vesnic, obnovu konírny a okolních ploch se obec rozhodla zrealizovat vlastními silami, a to díky programu Ministerstva průmyslu a obchodu – Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který pokryje téměř 95% nákladů.

Neudržovaná konírna, situovaná prakticky v centru obce, tvořila bariéru mezi areálem státního zámku Valeč a rezidenčních částí obce a bránila tak návštěvníkům využít plně služby v podzámčí a obyvatelům obce ve snadném přístupu do zámeckého parku. Současně negativně ovlivňovala vzhled obce, která je městskou památkovou zónou. Díky projektu vzniknou tři nezávislé podnikatelské jednotky spolu se zázemím pro zaměstnance. Součástí projektu je rovněž regenerace okolních ploch včetně výsadby veřejné zeleně. Revitalizace brownfieldu právě probíhá.

Základní info

 • Lokalita
 • Investor
  Obec Valeč
 • Návrh
 • Investiční náklady
  Celkem: 33 500 000 Kč Dotace: 31 800 000 Kč Zdroje města: 1 700 000 Kč
 • Využití
  Podnikání

Další realizace