Zpět na přehled aktualit
Aktuality |

Otevřené výzvy v programu NPO brownfieldy (SFPI)

20211122_125835

Města a obce, která uvažují o revitalizaci brownfieldů, mohou aktuálně žádat o podporu ve dvou výzvách z programu NPO brownfieldy. Státní fond podpory investic poskytuje dotace ve výši 3–30 mil. Kč, a to na rekonstrukci staveb nebo na demolice staveb a následný vznik přírodního úložiště uhlíku.

Rekonstrukce staveb – malé projekty (výzva č. 11)

Výzva je zaměřena na energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů. To znamená, že minimálně 90% dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Demolice a vytvoření přírodního úložiště uhlíku (výzva č. 12)

Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldů, které dlouhodobě chátrají a nelze je plnohodnotně využít pro další rozvoj obce. Na jejich místě tak vznikne přírodní úložiště uhlíku, čímž se rozumí území, na kterém se nenacházejí žádné stavby, a které vzniklo za účelem vázání oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy do vegetace či do půdy. Na původním brownfieldu tak bude vytvořen lesopark případně les. Revitalizace bude zahrnovat odstranění stávajících staveb na brownfieldech a terénní úpravy, včetně úprav a vytvoření zelených ploch.

Na každou z výzev je vyčleněno 100 milionů korun a žádosti o podporu jsou přijímány v termínu od 5.ledna 2024 do 5.února 2024 (včetně). V souladu s podmínkami Národního plánu obnovy musí být všechny revitalizace dokončeny nejpozději do 31.12.2025.

Podrobnosti a pravidla výzev naleznete na webu Státního fondu podpory investic.

Podobné články