Zpět na přehled aktualit
Aktuality |

MPO podpoří revitalizace brownfieldů částkou přes 500 milionů korun

BF

Zájem o dotace na revitalizaci brownfieldů ze strany obcí stoupá. MPO letos obdrželo rekordní počet přihlášek. Hodnotitelská komise vybírala z celkem 35 projektů. „Podmínky přihlášek jsme letos upravili v návaznosti na zpětné vazbě od obcí a měst. Program se díky tomu stal velmi atraktivní, o čemž svědčí nejen kvantita, ale i kvalita všech předložených záměrů,’’ říká vedoucí oddělení brownfields Jan Hana. Díky novému nastavení se historicky poprvé mohly přihlásit obce z celé České republiky a žádat o dotace na tzv. multifunkční projekty. Ty vedle podnikatelského využití umožňují například i výstavbu obecních bytů, které vzniknou v několika podpořených lokalitách.

Mezi projekty převažují renovace, jedna čtvrtina záměrů pak počítá s demolicí a výstavbou nových energeticky účinných budov. Vzhledem k podmínkám Národního plánu obnovy muselo MPO při výběru projektů výrazně zohlednit energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie u jednotlivých realizací. Například u projektů typu rekonstrukce mohly obce do způsobilých výdajů zahrnout pouze náklady na opatření související se zvýšením energetické účinnosti budov.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zajímá vás jaké konkrétní projekty v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů uspěly? Brzy vám některé z nich představíme a podíváme se na to, co obnovou nevyužitých objektů v obcích a městech vznikne.

Logo MPO (13.229 x 9 cm)

CS Financováno Evropskou unií_POS

NPO_ořez

Podobné články