Zpět na přehled aktualit
Akce |

Konference Potenciál místní ekonomiky ukázala cesty k efektivní přípravě veřejných projektů

CI_PME-2022_bannery-15

Čtvrtý ročník konference Potenciál místní ekonomiky byl zaměřený na budoucnost veřejných projektů. Diskutována byla řada aktuálních otázek, které v současné době ovlivňují plánování a přípravu investičních projektů obcí a měst, jako je udržitelnost, energetická efektivnost a samozřejmě financování. Konference proběhla 6. prosince v Praze v HubHub Palác ARA, zúčastnilo se jí více než sto hostů.

„Letošní konferenci jsme zaměřili na témata, která vyplynula z našich konzultací se starosty v regionech. Chceme je inspirovat v řešení problematiky efektivního financování projektů, vztahu udržitelnosti a vstřícnosti k životnímu prostředí v kontextu investic či v řešení efektivního nakládání s digitálními nástroji a digitalizací obecně. Ukázat, že i v této době lze projekty připravit smysluplně a efektivně,“ shrnuje Michal Urban, ředitel Divize podpory podnikání agentury CzechInvest.

Diskuse byla zaměřena na následující bloky:

  • Financování projektů aneb jak se mění investování a my s ním
  • Jak využít soukromý kapitál a finanční nástroje pro realizaci veřejných projektů? Jak se promítá důraz na udržitelnost do financování projektů?
  • Proč se nebát udržitelnosti aneb jak sladit vstřícnost k životnímu prostředí s investicemi
  • Jak se pravidla ESG promítají do nových operačních programů? Jak se změní posuzování a povolování projektů s ohledem na Green Deal?
  • Inovativní řešení vedoucí k úsporám aneb BIM, facility management a energetická účinnost budov
  • Jak efektivně využít digitální nástroje při přípravě projektů? Jak efektivně zakomponovat energetická opatření do stavebních projektů a ušetřit na provozu?

Konferenci již tradičně organizovala agentura CzechInvest a letos poprvé se jejím partnerem stala Asociace pro rozvoj infrastruktury, jejímž posláním je mimo jiné propagovat alternativní metody zadávání a financování projektů, které umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury ČR. Programem provázel Vladimír Kořen, televizní moderátor a starosta Říčan v období 2010–2020.

Záznam z konference i prezentace řečníků si můžete prohlédnout zde. 

Podobné články