Zpět na přehled aktualit
Aktuality, Brownfieldové projekty |

Jindřichův Hradec, Horní Slavkov a Plzeň – Radčice získají dotaci na regeneraci brownfieldu z programu MPO

JH_04_vizualizace_jižní fasáda

Výzva v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů je otevřena od poloviny července. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní vybralo tři projekty, které splnily podmínky programu a získají tak dotaci na obnovu zchátralých a nevyužitých objektů. Předpokládané investiční náklady projektů dosahují celkové výše téměř 195 milionu korun, přičemž požadovaný objem dotace dohromady přesahuje 96 milionů.

Ve všech třech případech půjde o renovaci objektu. Součástí budou i opatření k zjištění energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie u jednotlivých realizací. Všechny tři projekty také mají stavební povolení. Obnova brownfieldů musí být dokončena do konce roku 2025, proto bylo hledisko času rozhodující i při výběru projektů.

Výzvu vyhlásilo ministerstvo dne 13. 7. 2023. Projekty jsou přijímány a hodnoceny postupně. To znamená, že ve chvíli, kdy projekt splní veškeré podmínky programu, je mu dotace udělena. Z původně alokované částky stále zbývá 100 milionů korun, které MPO rozdělí mezi další žadatele. Příjem žádostí bude probíhat minimálně do konce roku 2023. Podrobnosti k výzvě jsou na webu MPO.

Nově podpořené projekty:

JINDŘICHŮV HRADEC

Renovace budovy pivovaru Pánů zlaté růže, který se nachází v historickém centru města a v návaznosti na státní hrad a zámek.  

  • Celkové náklady projektu:            160 708 300 Kč (bez DPH)
  • Požadovaná dotace:                      80 000 000 Kč (cca 50 %)

HORNÍ SLAVKOV

Renovace tří objektů v areálu bývalé výtopny, které budou využity pro skladování a drobnou strojírenskou výrobu.

  • Celkové náklady projektu:           18 313 806 Kč (včetně DPH)
  • Požadovaná dotace:                       9 156 903 Kč (cca 50 %)

PLZEŇ – RADČICE

Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice a její přestavba na novou restauraci a společenský sál.

  • Celkové náklady projektu:           15 966 109 Kč (bez DPH)
  • Požadovaná dotace:                       7 616 554 Kč (tj. cca 48 %)

Aktuální stav pivovaru v Jindřichově Hradci a vizualizace nové podoby objektu po rekonstrukci

Podobné články