Zpět na přehled finančních podpor

NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA – SOUKROMÝ SEKTOR

Cíl programu

K čemu je podpora určena: programy Národní rozvojové banky přináší malým, středním i velkým firmám zvýhodněné úvěry a záruky k financování investičních projektů na zahájení či rozvoj jejich podnikání. 

K financování výstavby či technického zhodnocení výrobních areálů, skladovacích hal a administrativních budov je možné využít například program EXPANZE – ÚVĚRY.  Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR (kromě hlavního města Prahy) a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů NRB.

Zvýhodněné úvěry v programu ÚSPORY ENERGIE napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Program je možné využít například na:

  • snížení energetické náročnosti podnikatelských budov (zateplení, výměnu oken či dveří, rekuperaci a další stavební práce směřující k úsporám energií);
  • pořízení a instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy);
  • modernizaci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a další. 

Kdo může využít služby NRB: zejména malé a střední firmy, ale i velké podniky.

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org