Zpět na přehled finančních podpor

NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA – SOUKROMÝ SEKTOR

NRB

Cíl programu

K čemu je podpora určena: programy Národní rozvojové banky přináší malým, středním i velkým firmám zvýhodněné úvěry a záruky k financování investičních projektů na zahájení či rozvoj jejich podnikání. 

Zvýhodněné úvěry v programu Nové úspory energie z OPTAK napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě energetická úspora. Program je možné využít například na:

  • snížení energetické náročnosti podnikatelských budov (zateplení, výměnu oken či dveří, rekuperaci a další stavební práce směřující k úsporám energií);
  • pořízení a instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy);
  • modernizaci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a další. 

Nástroj mohu využít podnikatelé bez rozdílu velikosti kdekoli na území celé ČR kromě hlavního města Prahy. Úvěr ve výši 0,5 až 60 mil. Kč může pokrýt až 90 % způsobilých výdajů projektu + dotace až 35 % způsobilých výdajů při splnění energetických parametrů.

Bezúročné úvěry programu ENERG jsou řešením pro financování podnikatelských projektů zaměřených na úspory energie, které se realizují na území hlavního města Prahy.

Bezúročné úvěry programu TRANSFORMACE jsou určeny na podporu investičních aktivit malých a středních podnikatelů v uhelných regionech (tj. v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji). Úvěr lze využít například na nákup výrobních linek a technologií, licencí, softwaru, na nákup budov určených k podnikání (energetická třída A nebo B) nebo k technickému zhodnocení budov a pozemků (nutná 30% úspora energie).

Zvýhodněné úvěry z programu PODŘÍZENÝ ÚVĚR – NPO mají posílit investiční aktivity a konkurenceschopnost MSP a umožnit jim realizaci podnikatelských projektů, které přispívají k plnění klimatických cílů a zelené transformaci. Maximální výše poskytovaného úvěru může být 40 až 100 mil. Kč a odvíjí se od výše tzv. klimatického koeficientu. Ten stanovuje, do jaké míry je projekt šetrný k životnímu prostředí.

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org