Zpět na přehled aktualit
Akce, Aktuality |

Energeticky udržitelné projekty jsou pro obce na prvním místě

Webinar-Investice-obrazek

V úterý 18. dubna 2023 uspořádal CzechInvest další ročník webináře z názvem Investice v obcích a městech. Akce byla určená pro zástupce municipalit a věnovala se zdrojům financování přípravy a realizace investičních záměrů v obcích a investicím do obnovitelných zdrojů energie. Celkově se webináře zúčastnilo přes 100 zástupců municipalit či jimi zřízených organizací.

„Těžko v dnešní době najdeme obec nebo město, které by nějakým způsobem neřešilo energetickou krizi. Právě proto jsme se rozhodli zaměřit třetí ročník našeho webináře právě na problematiku energetických úspor a investic do obnovitelných zdrojů energie. Tradičně velký zájem o webinář nás těší a tématu se budeme věnovat i v rámci dalších aktivit, které připravujeme,“ uvedl Michal Urban, ředitel Divize podnikatelského prostředí CzechInvestu.

Důležitým bodem programu bylo představení dotačních titulů, které mohou obcím a městům pomoci při přípravě a realizaci investičních projektů. Mezi hosty nechyběli zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu životního prostředí či Národní rozvojové banky. Energetická agentura Zlínského kraje a CzechInvest se pak zaměřily na ukázky již realizovaných projektů.

„Ze zkušenosti víme, že skvělým způsobem, jak podpořit strategické projekty a investice v obcích, je ukazovat příklady dobré praxe a projekty, které už někde fungují. Zástupci obcí se tak mohou inspirovat a dozvědět se, kdo jim s případnou přípravou a realizací podobného projektu dokáže poradit,“ uzavírá Hana Šindelková z CzechInvestu, která webinář organizovala.

Na webu agentury CzechInvest je možné zhlédnout celý videozáznam webináře a k dispozici jsou také prezentace všech řečníků. Municipality, které hledají cestu větší energetické nezávislosti mohou čerpat další informace v Online akademii pro starosty, kde se tématu věnuje speciální modul s názvem Komunitní energetika.

Podobné články