Mostskz-pivovar-Domaslice-dron-2

Pivovar Domažlice

pin Domažlice
| Multifunkce

Úvodní popis projektu

Záměrem rekonstrukce kulturní památky historického pivovaru v Domažlicích byla nejen jeho záchrana pro budoucí generace, ale též uzpůsobení objektu současným potřebám, a to jak technickým (bezbariérový přístup), tak společenským. Cílem bylo rovněž obnovit ve městě tradici vaření piva sahající až do roku 1341. Původní objekt pivovaru z konce 19. století byl v době před zahájením revitalizace již z velké části zdemolován. Rozebrán byl i unikátní komín a zůstala pouze sladovna, nová sladovna a hvozd.

Citlivou rekonstrukcí byly rehabilitovány původní historické konstrukce, které byly doplněny o prvky moderní architektury. Zrekonstruovaný objekt nyní slouží k účelům kulturním a vzdělávacím, je zde veřejná knihovna, komunitní centrum, galerie s výstavou a víceúčelový sál s jevištěm. Vše doplněno o restaurační a gastronomické provozy včetně pivnice a minipivovaru.

Městu Domažlice se podařilo získat celkem čtyři dotační tituly – z programů ROP, IROP a z Programu přeshraniční spolupráce. Zbytek hradilo z městského rozpočtu a prostřednictvím obchodní společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r. o.

První etapa město Domažlice stála 27 mil. z toho 12,2 mil. bylo financováno z dotací Evropské unie. Investiční náklady druhé etapy dosáhly zhruba výše 140 mil. korun. Město očekává ze třech evropských dotací příspěvek cca 37 mil. korun, zbytek financuje z vlastního rozpočtu (v závěru financování druhé etapy rekonstrukce byl čerpán úvěr).

Základní info

 • Lokalita
 • Investor
  Město Domažlice
 • Návrh
 • Investiční náklady
  Celkem: 167 000 000 Kč Dotace: 49 200 000 Kč Zdroje města: 117 800 000 Kč
 • Využití
  Multifunkce
 • Vize
  01.03.2009
 • Stavební povolení
  25.01.2014
 • Zahájení realizace/stavby
  07.02.2014
 • Otevření
  24.07.2020

Další realizace