Zpět na přehled finančních podpor

REGENERACE BROWNFIELDU PRO PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ (AKTUÁLNĚ UZAVŘENO)

Cíl programu

K čemu je podpora určena: k podpoře projektů ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Program umožňuje realizaci multifunkčních projektů, kde bude převažující podnikatelské využití částečně doplněno nepodnikatelským využitím (občanská vybavenost) včetně výstavby obecních bytů.

Kdo může o dotaci žádat: kraje, obce, města i městské části z celé ČR

Kdy je možné o dotaci žádat: příjem žádostí byl ukončen 23. 9. 2022. Realizace projektů musí být dokončena do konce roku 2025.

Garant programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu. Program je financován z Národního plánu obnovy.

Zprostředkující subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Program je financován prostřednictvím Národního plánu obnovy, který čerpá finanční prostředky z Evropské unie, z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost.  

Příklady projektů: 

  • Regenerace nevyužitého areálu bývalého pivovaru (pivovar Litoměřice)
  • Vytvoření kapacit pro drobné podnikatele a živnostníky (Podnikatelský inkubátor Dům na rohu Valašské Klobouky)
  • Výstavba areálu technických služeb Obrnice
Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org