hero-1-bg

Brownfields present an opportunity.
We will guide you through each phase of the development project.

CI_foto_medailonek_Sikela_01

Jozef Síkela, Ministr průmyslu a obchodu

„Investice do brownfieldů umožní znovu využít zanedbané lokality ke smysluplným projektům a pomohou nastartovat rozvoj regionální ekonomiky. To posiluje konkurenceschopnost České republiky jako celku. Proto ve spolupráci s CzechInvestem poskytujeme podporu při přípravě, realizaci a financování jejich revitalizace prostřednictvím dotačních programů.“

We will help you from complicated beginnings to successful project implementation.

What we can help you with, for example:

  • Poradenství při přípravě a realizaci rozvojových projektů na brownfieldech
  • Konzultace vhodných způsobů financování revitalizace brownfieldu
  • Propojení na široké spektrum expertů, odborných institucí, zástupců veřejné správy i samosprávy
  • Registrace brownfieldu v databázi pro účely získání veřejné podpory nebo k nabízení lokality investorům
  • Zpracování datových analýz z brownfieldového i podnikatelského prostředí ČR
  • Zpracování nabídky brownfieldů a dalších podnikatelských nemovitostí pro investory
image-hp-1
hero-2-bg

Prostředí Brownfieldů

Nahlédněte s námi pod pokličku brownfieldů. Zajímá vás, co přesně pojem brownfield znamená? Jaká je strategie státu pro obnovu nevyužitých lokalit v Česku? Nebo co všechno obnáší proces revitalizace brownfieldu? Vše se dozvíte zde.

czechinvest-logo

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spravuje Národní databázi brownfieldů a poskytuje konzultační podporu při přípravě, realizaci a financování rozvojových projektů.

mpao-logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu je zodpovědné za naplňování a koordinaci Národní strategie regenerace brownfieldů a poskytuje přímou i nepřímou finanční podporu na obnovu brownfieldů zejména pro podnikatelské využití a průmysl.